Kungens kurvas framtid

Kungens kurva-Skärholmen är en regional stadskärna med närmare 30 miljoner besökare per år. Det betyder att vi prioriterar området som ett av de starkast växande i Huddinge kommun. Här finns redan världens största IKEA, omgivet av andra internationella företag, från bygg- och inredning till dagligvaruhandel. Nu planerar vi tillsammans med fastighetsägarna för en kraftig expansion, där utveckling av olika sorters handel är drivkraften.

Här står du som besökare i fokus, och därför är målet en trygg och trivsam miljö, dit alla känner sig välkomna. Redan idag är närheten till E4/E20 omedelbar. När Förbifart Stockholm byggs planerar vi en helt ny trafikplats för att underlätta för fler att besöka Kungens kurva-Skärholmen.

Även Spårväg Syd finns med i planeringen, med en central placering som ska underlätta för framtida resenärer. Allt detta ska ge bättre förutsättningar för fler arbetstillfällen, samt ett mer levande och attraktivt område, där det även ska byggas bostäder.

Det nya bostadsområdet ska utvecklas till en levande stadsdel med god service och grundläggande infrastruktur som till exempel vård, skola, förskolor, med mera. En tidig bedömning är att 10 000 personer kan flytta in i cirka 4 200 lägenheter från och med 2021.

Läs mer på www.huddinge.se

Vill du etablera dig i Kungens kurva och har markfrågor?

Vi vill göra det enklare att starta, driva och etablera företag i Huddinge kommun. Huddiges företagslots är en kostnadsfri service som förenklar kontakterna med kommunen för dig som är företagare. Huddinges företagslots guidar och ger upplysningar om lagar och regler, ansökningar, blanketter, tillstånds- och markfrågor samt lediga lokaler.

Lotsen är din kontaktperson för frågor, information, stöd och effektivare handläggningstider och samordning av myndighetskontakter. Företagslotsens uppdrag är att förmedla kontakt med kommunens olika förvaltningar och lotsa till rätt handläggare och vid behov även följa kommunens handläggning av ärenden så långt som möjligt.

Välkommen att kontakta Huddinge kommuns företagslots!

Agneta Persson, företagslots
E-post: agneta.persson.1@huddinge.se
Läs mer på www.huddinge.se

Behöver du lokaler i Kungens kurva?

Använd gärna Objektvisions sökverktyg om du letar efter lediga fastigheter och lokaler i Kungens kurva-Skärholmen.

Det finns ett flertal större fastighetsägare i Kungens kurva-Skärholmen.
För mer info kontakta: Edward Howard.
Tel: 073-44 44 746, E-post: edward.howard@huddinge.se